Từ Đường Tộc Trần

Từ Đường Tộc Trần

 

Chủ đầu tư : BanTrị Sự Đền Thờ Họ Trần

Địa điểm : Nguyễn Chí Thanh, P.2 , Q.1O , TPHCM