Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh

Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh

 

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT XD Công Trình Quận Bình Thạnh

Địa điểm: 107 Chu Văn An, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TPHCM

Năm thực hiện: 2009