Nhà Văn Phòng URC

NHÀ VĂN PHÒNG URC

 

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH URC Việt Nam

Địa điểm : Khu Công nghiệp VSIP, Tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện : 2011