Nhà Anh Hoàng

Nhà Anh Hoàng

 

Chủ đầu tư : Tư nhân

Địa điểm : Thành Phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận

Năm thực hiện : 2012