KS. Sài Gòn Đông Hà

KS. Sài Gòn Đông Hà

 

 

Chủ đầu tư : Công Ty CP Du Lịch Sài Gòn Đông Hà

Địa điểm: Đường Lê Duẩn, Phường 2, Thị Xã Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Diện Tích Khu Đất: 17.854m2

Diện Tích Sàn Xây Dựng: 12.411m2

Năm thực hiện: 2007-2008