Khu Nghỉ Mát Eden

Khu Nghỉ Mát Eden

 

Địa điểm: Thị Xã Lagi , Tỉnh Bình Thuận

Diện tích XDCT: 23,815 m2

Diện tích sàn XD: 5,622 m2

Năm thực hiện: 2007