Khu Nghỉ Mát Catharan

Khu Nghỉ Mát Catharan

 

Địa điểm: Tp.Thanh Hóa, Tỉnh Hà Tỉnh

Diện tích XDCT: 36.000m2

Diện tích sàn XD: 2.105 m2

Năm thực hiện: 2007