Khu Hành Chánh ĐH Đà Lạt

Khu Hành Chánh ĐH Đà Lạt

 

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Đà Lạt

Địa điểm: Số 1 Phù Đổng Thiên Vương,Tp. Đà Lạt.

Năm thực hiện: 2008