Đại Học Đồng Tháp

Đại Học Đồng Tháp

 

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Đồng Tháp

Địa điểm: 783 Phạm Hữu Lầu, Thành Phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp

Quy mô: 06 Tầng Lầu

Năm thực hiện: 2009