Công Ty Cổ Phần Bibica

Công Ty Cổ Phần Bibica

 

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Bibica (phương án dự thi)

Địa điểm: Nhà máy Bibica, Biên Hòa, Đồng Nai

Diện tích đất XD: 04 ha

Diện tích sàn XD: 18.071m2

Năm thực hiện: 2008