Chung Cư CT1 - CT2

CHUNG CƯ CT1-CT2

Liên Danh Thiết Kế : Group 8, Cubic, Kacons (Giải nhất phương án dự thi)

Chủ Đầu Tư : EVN Sài Gòn

Địa Điểm : Thành Phố Hồ Chí Minh

Qui Mô : 33 Tầng , 3 Tầng Hầm

Năm Thực Hiện : 2011