Cholimex Building

Cholimex Building

 

Liên Danh Thiết Kế : Newcity , Kacons (phương án dự thi)

Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần Cholimex

Địa điểm: Nguyễn Trãi, Q.5, Tp.HCM

Quy mô: 22 Tầng Lầu;  02 Tầng Hầm

Năm thực hiện: 2008