Chi Nhánh 2 - Cty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn (Sagopha)

Chi Nhánh 2 - Cty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn (Sagopha)

Chủ đầu tư : CôngTy TNHH Dược Phẩm Sài Gòn (Sagopha)

Địa điểm : Lô 270, Khu công nghiệp VSIP II, Tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện : 2010