Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn (Sagopha)

CHI NHÁNH 2 - CTY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN (SAGOPHA)

 

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn (Sagopha)

Địa điểm : Lô 270, Khu công nghiệp VSIP II, Tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện : 2010