• VTower7_du_an
 • VTT_DBP1_du_an
 • VTT_DBP2_du_an
 • VTower6_du_an
 • VTOWER_8_du_an
 • VTT_DBP3_du_an
 • VTOWER_9_du_an
 • VTower1_M_du_an
 • VTower2_du_an
 • VTower3_M_du_an
 • VTower4_M_du_an
 • VTower5_M_du_an
Next
 • VTower7_du_an
 • VTT_DBP1_du_an
 • VTT_DBP2_du_an
 • VTower6_du_an
 • VTOWER_8_du_an
 • VTT_DBP3_du_an
 • VTOWER_9_du_an
 • VTower1_M_du_an
 • VTower2_du_an
 • VTower3_M_du_an
 • VTower4_M_du_an
 • VTower5_M_du_an
Previous

V-TOWER

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Việt Thuận Thành

Địa điểm : 131 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

Quy mô : 28 Tầng Lầu; 04 Tầng Hầm

Năm thực hiện : 2009