• VVitilight_PDA_du_an
 • VCitilight_PDA_du_an
 • IMG_4498_du_an
 • IMG_4521_du_an
 • 1VCITILIGHT
 • 3_du_an
 • 2
 • 1moi
 • 44
 • 77
Next
 • VVitilight_PDA_du_an
 • VCitilight_PDA_du_an
 • IMG_4498_du_an
 • IMG_4521_du_an
 • 1VCITILIGHT
 • 3_du_an
 • 2
 • 1moi
 • 44
 • 77
Previous

Khu TMDV V-CITILIGHT

Chủ đầu tư : Công Ty TNHH Việt Thuận Thành

Địa điểm : Phường Hố Nai, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Quy mô : 28 Tầng Lầu (06 khối); 02 Tầng Hầm

Năm thực hiện : 2009