• KDL_HP_M1_du_an
 • KDL_HP_M6_du_an
 • KDL_HP_M5_du_an
 • KDL_HP_M4_du_an
 • KDL_HP_M2_du_an
 • KDL_HP_M3_du_an
 • KDL_HP_M1_du_an
 • KDL_HP_du_an
 • KDL_HP_MOI
 • TONG_THE
Next
 • KDL_HP_M1_du_an
 • KDL_HP_M6_du_an
 • KDL_HP_M5_du_an
 • KDL_HP_M4_du_an
 • KDL_HP_M2_du_an
 • KDL_HP_M3_du_an
 • KDL_HP_M1_du_an
 • KDL_HP_du_an
 • KDL_HP_MOI
 • TONG_THE
Previous

Khu Du Lịch Hồng Phúc

Chủ Đầu Tư : Liên Doanh Việt-Nga VIETSOVPETRO

Địa Điểm : Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Diện Tích Khu Du Lịch : 119,612.6 m2

Diện Tích Sàn XD : 42,830 m2

Năm Thực Hiện : 2011