Next
Previous

Duc Long golden appartment

Chủ đầu tư : Duc Long Gia lai

Địa điểm    : Quận 7

Quy mô công trình: 25 tầng, 1 hầm

Năm thực hiện : 2015