• BV_TAM_TRI_NT1_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT7_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT6_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT5_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT4_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT3_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT2_du_an
Next
 • BV_TAM_TRI_NT1_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT7_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT6_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT5_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT4_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT3_du_an
 • BV_TAM_TRI_NT2_du_an
Previous

Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí - Nha Trang

 

Chủ đầu tư : Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí - Nha Trang

Địa điểm : 57 - 59 Cao Thắng. Phường Phước Long - Nha Trang

Năm thực hiện : 2012